Práce

Jana Habalová : Limit 150

Autor: Jana Habalová
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2023

Přátelé. S obdivem a pokorou si uvědomuji, kolik jich opravdu mám. Vnímám i skutečnost, že tuto mou realitu považuji za samozřejmost, a často zapomínám na její křehkost a vzácnost. Fascinuje mě, jak rozdílné světy prostřednictvím mých blízkých poznávám a jak se v každém z nich odráží kus mě samé. Zároveň sleduji linky, které mé přátele navzájem propojují a vytváří obraz zdánlivě neomezeného řetězce vztahů. Přesto, existuje teorie, která do této vztahové roviny limity vnáší. Hypotéza sociálního mozku (Dunbar, R. I. M. (1996). Cambridge) pomocí evolučního modelu lidských vztahů významným způsobem formuje současné myšlení o našich sociálních sítích. Významnou roli zde hraje individuální poměr neokortexu vztažený ke zbývajícímu objemu mozku. Výsledkem je existence teoretického limitu pro počet jedinců, se kterými může jeden člověk udržovat stálý osobní vztah. Toto číslo je omezeno přibližně na 150 osob. Jsme ochotni si vůbec představit, že by něco tak křehkého, jako jsou vztahy s našimi přáteli, bylo skutečně limitováno? Do svých fotografií jsem otiskla to nejcennější, co mám - mé přátele. Tu část svého života, ze které čerpám veškerou energii, která mi nastavuje zrcadlo, obohacuje a posouvá mě. Každá fotografie pak s sebou nese příběh. Nejen onen sdílený moment, ve kterém nám bylo dobře, ale také kus vlastního světa mně blízkého člověka, kus mozaiky spojující ty, na