Práce

Vladimír Slivka : Mozaika fotografických príbehov Borisa Németha - The mosaic of photographic stories by Boris Németh

Autor: Vladimír Slivka
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2023

Vo svojej teoretickej diplomovej práci predstavujem fotografickú tvorbu slovenského reportážneho a dokumentárneho fotografa Borisa Németha od jeho fotografických začiatkov až po posledné aktuálne fotografické súbory.

Vladimír Slivka: Mozaika fotografických príbehov Borisa Németha - The mosaic of photographic stories by Boris Németh (PDF soubor)