Práce

Martina Koubková : JANA VRÁNOVÁ – 50 let kurátorské praxe v Domě umění města Brna a realizované fotografické výstavy (1972–2022)

Autor: Martina Koubková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2023

Práce mapuje realizované fotografické výstavy Jany Vránové v roli kurátora Kabinetu fotografie Jaromíra Funkeho a v Domě umění města Brna. Zde a v dalších výstavních prostorách během posledních pěti dekád realizovala stovky fotografických výstav; spolupracovala s významnými českými a zahraničními osobnostmi v oblasti fotografie, zasadila se o vnímání fotografie československou veřejností jako o samostatné umělecké kategorii. Cílem práce je seznámit čtenáře s činností Jany Vránové, nahlédnout do pracovního procesu kurátora, přípravy fotografické výstavy, způsobu komunikace s autorem, publikační činnosti; tedy kurátorské práci v jedné z nejdůležitějších „Kunsthalle“ České republiky a bývalého Československa – Domu umění města Brna – během období 1972–2022. Závěr práce je doplněn vybranými rozhovory.

Martina Koubková : JANA VRÁNOVÁ – 50 let kurátorské praxe v Domě umění města Brna a realizované fotografické výstavy (1972–2022) (PDF soubor)