Práce

Krystyna Dul : NAHÉ TĚLO A AKT VE FOTOGRAFÍCH ROMAINA URHAUSENA

Autor: Krystyna Dul
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2023

Tato diplomová práce prezentuje široký výběr aktů Romaina Urhausena souvisejících s vývojem fotografickém aktu ve 20. století a vznikem školy „sub jektivní fotografie“ Otty Steinerta. Při úvahách nad definicí fotografie aktu a jejím sociálním a kulturním významem, odhaluji také kontroverze, které kolem ní vznikly. Práce obsahuje také krátkou biografii Romaina Urhausena a zmiňuje jeho hlavní knižní publikace. Práce poskytuje především rozsáhlou prezentaci a analýzu Urhausenových aktů, včetně významných publikací a výstav, které jeho akty prezentovaly.

Krystyna Dul: NAHÉ TĚLO A AKT VE FOTOGRAFÍCH ROMAINA URHAUSENA (PDF soubor)