Práce

Konrad Bryczek : Czesław Siegieda - monografie

Autor: Konrad Bryczek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2023

Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a predstaviť tvorbu Czesława Siegiedu, britského fotografa poľského pôvodu. Práca zahŕňa jeho dokumentárne projekty, ktoré vznikli vo Veľkej Británii v 70. a 80. rokoch 20. storočia vrátane podrobného popisu jeho knihy Polska Britannica. Práca sa okrem teoretických publikácií opiera aj o niekoľko rozhovorov, ktoré do nej Czesław Siegieda poskytol.

Konrad Bryczek: Czesław Siegieda - monografie (PDF soubor)