Práce

Michal Patycki : Rám jako umělecký objekt v současné české a polské fotografii The Frame as an Art Object in Contemporary Czech and Polish Photography

Autor: Michal Patycki
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Štěpánka Bieleszová
Inventární číslo:
Rok: 2023

Tato diplomová práce se zabývá analýzou fenoménu rámu jako uměleckého objektu v oblasti fotografie v Polsku a České republice po roce 2012. Výběr autorů je diktován především širokou škálou možností vyplývajících ze způsobu rámování jejich děl, obzvlášť fotografických. Byla provedena analýza způsobů rámování děl od samých počátků fotografického média po rozvíjející se současné umělecké trendy (například site-specific projekty) v posledních několika letech. Práce je přehledem tvorby umělců pracujících s fotografickým médiem v rovině uvažování o vystavení díla, která v současných dějinách fotografie, zejména v Polsku a České republice, chybí, což také poukazuje na nepříliš progresivní uvažování o fotografii v rámci tohoto média.