Práce

Jerzy Piatek : Narušené krajiny Polská dokumentární fotografie směru new topographics z pohledu války, smrti a utrpení

Autor: Jerzy Piatek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2023

V této diplomové práci jsem představil výběr nejvýznamnějších současných polských dokumentárních fotografů pracujících podle paradigmatu nové topografie a přiblížil jejich nejzajímavější dokumentární soubory. Poukázal jsem také na fakt, že popularita nových topografií v Polsku vyniká z vlastností tohoto směru tvůrčí fotografie, který objektivním způsobem směřuje ke kritické analýze současných společenských, politických a ekonomických jevů a jako takový je vhodný pro kritický popis aktuálních horkých konfliktů odehrávajících se ve veřejném prostoru a celé polské kultuře. Polské dokumenty zařaditelné k nové topografii jsem představil jako součást mnohem širšího spektra jevů probíhajících v polské fotografii v první dekádě 21. století (vznik tzv. „nových dokumentaristů“). Provedl jsem také vlastní kritické hodnocení souborů popisovaných v této práci. Dále jsem popsal velmi silné souvislosti polské nové topografie s americkou dokumentární fotografií (a nejen s ní) směru new topographics (a nejen s ním), který jsem podrobně popsal v první části práce a poukázal na konkrétní inspirace, souvislosti a podobnosti.

Jerzy Piatek: Narušené krajiny Polská dokumentární fotografie směru new topographics z pohledu války, smrti a utrpení (PDF soubor)