Práce

Daria Izworska : God’s Children

Autor: Daria Izworska
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2023

Boží děti Byla jsem vychována mezi plameny ohně, pro velký boj jsem se zrodila. Před usnutím jsem poslouchala o bestii vycházející z moře a na procházkách znělo vyprávění o babylónské nevěstce. Byla jsem na tom světě, ale nebyla jsem z tohoto světa, čekala jsem, až do Země znenadání narazí ohnivá koule, a já, jako jedno z božích dětí, budu přijata do království nebeského, kde tele i lev se spolu budou pást. Narodila jsem se jako dítě pastora a členka jedné z protestantských farností. Existence mojí rodiny byla zakořeněna v náboženské struktuře naší izolované společnosti a vyprávění o apokalyptických stvořeních a svatém vidění byly součástí naší každodennosti. Spolu s rodiči jsme v roce 2007 vystoupili z církve. Když se vracím ke vzpomínkám z dětství, pokouším se vyrovnat s pocitem hříchu a svátosti, s obavou z konce světa a čekáním na spasení. Znova si také osvojuji smrtelný akt vzpoury, kterým bylo vystoupení a setrvání mimo církevní společnost. Pamatuji si bílým ubrouskem překrytou krev a tělo Ježíše Krista ležící na stole pokrytém bílým ubrusem. Tělo symbolizoval židovský chléb maces, který upekla moje matka; krví byla šťáva z červených hroznů. Čekaly na okamžik ceremonie, ve kterém pastor dá každému pokřtěnému kousek z nich sníst. Já jsem je nikdy nejedla, protože jsem byla pro pokřtění ještě příliš mladá. Klíčová slova: náboženství, víra, komunita, příslušnost, obřady, spiritualita, archiv, krev a tělo Ježíšovo, rodina, protestantismus, křest