Práce

Wiktoria Kot : Neformální skupina fotografů stužená kolem ,,Projekt Strzybnica“ a ,,Dokumentu Projektu“ / An informal group of photographers ,,Projekt Strzybnica“ and ,,Dokument Projektu“

Autor: Wiktoria Kot
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2023

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla popsat činnost fotografických skupin Projekt Strzybnica a Dokument projektu probíhající na území města Tarnovské Hory v Horním Slezsku. Popsala jsem aktivity skupiny v oblasti společensko-kulturní, umělecké animace a sociálního archivnictví. Nastínila jsem historický průběh vzniku těchto skupin a vyjmenovala jsem jejich iniciativy související s aktivismem a regionálním patriotismem, integrací společnosti a vzdělávací činnosti.

Wiktoria Kot: Neformální skupina fotografů stužená kolem ,,Projekt Strzybnica“ a ,,Dokumentu Projektu“ / An informal group of photographers ,,Projekt Strzybnica“ and ,,Dokument Projektu“ (PDF soubor)