Práce

Bartlomiej Krezolek : Černobílá subjektivní dokumentární fotografie v Polsku po roce 2000

Autor: Bartlomiej Krezolek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2023

Abstrakt Předmětem práce je představení medailonů polských fotografů, kteří po roce 2000 tvořili projekty v estetice subjektivního dokumentu. Práce načrtává historický kontext a zdroje inspirace současných autorů. Analyzuje a popisuje tvorbu fotografů na příkladu vybraných projektů a fotografií, přičemž se soustředí na řešenou tématiku a na používané formální postupy a nástroje vizuální komunikace.

Bartlomiej Krezolek : Černobílá subjektivní dokumentární fotografie v Polsku po roce 2000 (PDF soubor)