Práce

Bc. Michaela Kročáková : Dítě v krajině v české fotografii

Autor: Michaela Kročáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Ondřej Durczak
Oponent: Štěpánka Bieleszová
Inventární číslo:
Rok: 2023

Tato bakalářská práce se zabývá spojením motivu dítěte a krajiny v české fotografii. Cílem je mapovat fotografickou tvorbu těch výrazných autorů, v jejichž pracích se spojení těchto dvou témat objevuje. Často se tak děje napříč mnoha fotografickými žánry, od dokumentární nebo reportážní fotografie až po módní či portrétní fotografii.

Michaela Kročáková: Dítě v krajině v české fotografii (PDF soubor)