Práce

Eliška Kurcová : Fotograf Josef Illík

Autor: Eliška Kurcová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2023

Bakalářská práce představuje fotografickou tvorbu Josefa Illíka, který je známý v oblasti československé kinematografie z 50. – 80. let 20. století. Pozornost je zaměřena na jeho dosud minimálně zveřejněné fotografické dílo. Hlavním cílem práce je zařadit jeho momentní snímky do kontextu tehdejší fotografické tvorby u nás i v zahraničí. Stěžejní je komparace se snímky československé poválečné tendence autorů poezie všedního dne.

Eliška Kurcová: Fotograf Josef Illík (PDF soubor)