Práce

Wiktoria Kot : Portréty obyvatel Tarnovských Hor 2019-2020

Autor: Wiktoria Kot
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2023

Portréty obyvatel Tarnovských Hor je fotografický projekt, který jsem pomocí fotografické skupiny „Dokument Projektu“ iniciovala v roce 2019. Akce proběhla dvakrát, během třídenních oslav města Tarnovské Hory v letech 2019 a 2020. Sbírka fotografií úzce souvisí s mou písemnou prací, protože focení probíhalo v rámci skupiny Dokument Projektu. Na historickém náměstí byl postaven stans ateliérovým vybavením, v němž bylo vyfotografováno 693 lidí. Volnou vizuální inspirací se stal projekt Richarda Avedona „In the American West“. Kvůli bílému pozadí portrétovaní obyvatelé byli odříznuti od známého pohledu na historické staré město a projekt byl formálně sjednocen. Jejich pózy a oblečení nebyly předem nachystané. Účastníci uvedli svůj věk a povolání nebo pojem, se kterým se ztotožňovali. Cílem projektu bylo udělat co nejvíce snímků obyvatel Tarnovských Hor, aby se v budoucnu dalo udělat sociologickou analýzu této skupiny lidí. Fotografie byly archivovány a zveřejněny v digitálních médiích a také vytištěny v rámci venkovní expozice.

Wiktoria Kot: Portréty obyvatel Tarnovských Hor 2019-2020 (PDF soubor)