Práce

Anna Hornik : Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze po roku 1982

Autor: Anna Hornik
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2023

V mé teoretické práci se budu věnovat tvorbě polského fotografa Mariusze Hermanowicze. Proslavil se pracemi spojujícími prvky dokumentarismu a konceptualismu. Poznávacím znamením jeho tvorby byla kombinace fotografie a textu. Budu se soustředit na jeho díla realizovaná po roku 1982, tedy po jeho emigrací do Francie.

Anna Hornik: Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze po roku 1982 (PDF soubor)