Práce

Anna Hornik : Nebydlení

Autor: Anna Hornik
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2023

Už několik měsíců nemám vlastní bydlení. Přespávám u přátel, hlídám jim kočky nebo se starám o jejich pokojové rostliny po dobu, kdy pobývají mimo svůj domov, popřípadě jezdím na dobrovolnické pobyty, kde výměnou za určité pracovní povinnosti dostávám stravu a bydlení. Kromě touhy po svobodě a chuti cestovat je má aktuální situace determinovaná i financemi. V poslední době se totiž životní náklady v polských velkoměstech zvýšily natolik, že – jak se ukázalo – platit si i ten nejlacinější pokoj v bytě sdíleném s dalšími spolubydlícími přerůstá mé finanční možnosti. Skrze vylíčení své osobní situace bych v rámci projektu Nebydlení ráda upozornila na témata související se společenskými nerovnostmi, přístupem k bydlení jakožto základní lidské potřebě, fungováním člověka v bezohledném sociálním systému, ale také se zamyslela nad tím, co je to vlastně „domov“. Mimoto bych chtěla upozornit na to, zda se člověk může cítit bezpečně a komfortně v prostoru, který mu nepatří a v němž může pobývat pouze dočasně.