Práce

Jana Grznaríková : Úryvky spomienok

Autor: Jana Grznaríková
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo:
Rok: 2023

Do koľkých obrázkov vieme zhrnúť svoj život? Spomienky sa postupne rozplývajú v čase. Tak ako fotografie blednú až kým sa úplne vytratia. Niektoré v nás však zostanú navždy. Súbor fotografií vlastných spomienok je formálne zostavený zo snímkov, ktoré sú z rôznych životných období. Rozličné rozmery a tonalita sú zámerne zvolené tak, aby čo najviac vystihli to, ako sa naše spomienky postupne vytrácajú zo života a naopak ako si niektoré v sebe vieme uchovať. Prázdne snímky predstavujú spomienky, ktoré máme, ale z nejakého dôvodu ich nechceme. Vo svojom zamýšlaní prichádzam k tomu, aká je súkromná fotografia silné medium a ako môže byť zaznamenávanie niektorých momentov nášho života dôležité. Zároveň ide o pohľad veľmi subjektívny. Takáto fotografia dokáže svojim obsahom aj po veľmi dlhom čase pripomenúť nie len prežitú udalosť, ale v niektorých prípadoch aj pocity a vône. Dokáže nás vrátiť do časov, ktoré sme prežili. Úryvky spomienok sa vynárajú... Technické údaje: Počet fotografií: 14 Rozmery: max 30 x 40 cm Papier: FOMEI Baryta Mono 290g Adjustácia: drevené jednoduché rámy – biele