Práce

Jan Mihaliček : Praha 2023 - Dehumanizace místa...

Autor: Jan Mihaliček
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Praha pomalu přichází o svého ducha. Lidé mizí z míst, kde se vždy běžně pohybovali, kde se potkávali, kde spolu komunikovali. Postupně se stávali pouhými konzumenty. Vlivem ekonomické situace už ani na ten konzum nemají a z městského prostoru postupně mizí. To vše se přetavuje ve fotky, kde člověk je jen náznakem a nebo tam už vůbec není a zůstavá jen světlo v jeho stopách...