Práce

Ing. Jana Mašterová : Příběh o naději

Autor: Jana Mašterová
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Kde jsem teď? Hledám, sbírám a lepím sám sebe kousek po kousku ze střepů, které byly mou součástí. Spousta z nich už nikam nepasuje. Mám spoustu otázek bez odpovědí. Víc pokory. Otevřenější mysl. A mnohem větší nejistotu. Vím ale také, že se poprvé ve svém životě dotýkám něčeho, co snad jednou v budoucnu budu moci pojmenovat jako „já“. Petr Nutil, publicista, Psychologie.cz Příběh o naději V souboru fotografií představuji příběh imaginární pacientky, klientky uzavřeného oddělení psychiatrické nemocnice. Příběh je o víře, že bude lépe, o naději v uzdravení a návratu do života. Soubor vznikl v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, s laskavým svolením ředitele ústavu, pana primáře MUDr. Petra Možného a za vstřícné podpory staniční sestry odd. 5A, Bc. Petry Šiškové.