Práce

Michał Kwapień : Incomplete metamorphosis

Autor: Michał Kwapień
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

V roce 2020 učinila místní samospráva v polském Krakově krok k uspořádání veřejného prostoru přije????m usnesení, jehož cílem bylo omezit počet venkovních reklamních nosičů. Cílem usnesení, známého jako "usnesení o krajině", bylo regulovat velkoplošnou reklamu a znovu zavést řád do venkovních prostor města. Od 1. července 2020 pla???? nařízení s dvouletou ochrannou lhůtou, během níž však nebyly zaznamenány žádné známky snahy o dodržování nových předpisů. Urychlený proces likvidace reklam, které již nebyly legální, začal až po uplynu???? ochranné lhůty. V mnoha případech likvidace spočívala v demontáži celých reklamních staveb a opuštění jejich prvků, takže za sebou zanechávaly krajinu, které dominovaly obrovské bezobsažné nosiče připomínající vojenské radarové konstrukce. Stopy po reklamních tabulích, které nebyly demontovány ani při rekonstrukcích, lze spatřit i na fasádách budov. Proces likvidace vytvořil v prostoru kontrast, který tu vlastně byl už dlouho, ale nabyl jiné podoby, většinou společnos???? nepovšimnuté. Tabule s křiklavými oznámeními se proměnily v artefakty, pozůstatky minulé éry. Proces transformace pokračuje, některé zbytky jsou odstraňovány, jiné jsou legalizovány v souladu s novými předpisy. Město se proměňuje, ale ještě není dokončeno. Pozůstatky minulos???? v podobě artefaktů připomínají proces transformace, který stále probíhá, ale jako by se zastavil v polovině. Prezentované fotografie jsou součás???? rozsáhlého, stále probíhajícího, rozvíjejícího se projektu.