Práce

Barbora Krejčová : Fotomontáže Jiřího Krohy mezi dvěma světovými válkami

Autor: Barbora Krejčová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 267/06
Rok: