Práce

Dominik Skurzyński : Rozstanie z dzieciństwem

Autor: Dominik Skurzyński
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Michal Szalast
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Rozloučení s dětstvím Timto souborem se uzavírá určitá etapa. Po mnoho let svého života jsem byl neoddělitelně spjat s fotografovanými modely aut. Spojením svých vzpomínek s moderní technologií jsem chtěl zprostředkovat dětský úsměv a radost. Díky digitalizaci budou moci všechny tyto okamžiky zůstat navždy se mnou. Zvláště když jsem vybral jen ty nejvýjímečnější, na kterých nechybí vrypy, škrábance ani kreativní použití fixů. Mimo jiné i exemplář z roku 1998, který je stejně stará jako já. 05/2023