Práce

Joanna Watala : Státní děti

Autor: Joanna Watala
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Můj projekt je o dětech, které jsou v pečovatelském a léčebném centru ve Wierzbicích u Wrocławi. Centrum ve Wierzbicích je zvláštní tím, že jsou zde děti nejen s mentálním postižením, ale i s různými závažnými nemocemi, které vyžadují léčbu a odbornou péči. Centrum provozují jeptišky, které se dětem velmi věnují, podílejí se na jejich fyzickém i duševním rozvoji, pečují o ně a dbají na vytváření podmínek co nejblíže domovu. Děti bohužel patří státu. Jejich rodiče jsou buď mrtví, nebo je nechtějí, a jeptišky nemohou být matkami. I když jsou sebevíce upravení a opečovávaní, budou kvůli věku nebo léčbě přeřazeni do jiných zařízení. Na toto centrum jsem narazil před časem. Jsem anesteziolog a pracuji na jednotce intenzivní péče. Jednou k nám přišel malý chlapec po operaci mozku. Navštívila ho jeptiška, která pro něj byla jako matka. Nosila hračky, krmila, přebalovala, nosila v náručí. Bylo vidět, že je na chlapce velmi citově vázána. Dětské příběhy jsou různé – nejčastěji smutné až tragické. Nebylo však mým cílem ukázat neštěstí, ale to, že děti jsou děti a navzdory svému osudu se mohou smát, hrát si a radovat se z toho, co mají.