Práce

David Macháček : Cesta za obzor

Autor: David Macháček
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

„Obzor je pro mě začátek nekonečna. Startovní čára pro tajemství a dobrodružství.“ Linie horizontu mě přitahovala už jako malého kluka. Byl to pro mě symbol dálky. Hranice, za kterou se skrýval jiný svět. Možná, že právě to tajemství, co se asi skrývá za ním, ve mně probudilo touhu být námořníkem, kterým jsem se ale nakonec nestal. Posedlost obzorem mi však zůstala. Nevidím ho už jen jako hřeben hor, konec pastviny nebo linii mořské hladiny. Obzor je pro mě okenní římsa, hranice tajemství mezi ulicí a vnitřkem domu, ve které někdo žije a já kolem něho ulicí jen proplouvám. Obzor je pro mě symbol věčné cesty a poznávání. Stále k němu jdeme, zanecháváme za sebou v krajině stopy a ta cesta nekončí. *** Výstavní soubor předkládám jako hru, ve které může každý divák poskládat z nabídnutých fotografií svůj vlastní příběh, svou vlastní cestu za snem, za tajemstvím. Vždy se může rozhodnout, které z dvojice fotografií na jednom kartonu dá přednost. Vždy se může rozhodnout, v jakém pořadí ze sebe vybrané fotografie složí. Výsledkem bude vždy vyprávění v osmi fotografických obrazech. Možností, jak příběh složit, je mnoho: n!*2n, kde n je počet oboustranných kartonů s fotografiemi. Pro n=8 platí: 8!*28 = 10.321.920 kombinací. Kdyby promyšlení a sestavení jedné kombinace trvalo jednu minutu, bude na vyzkoušení všech. možností potřeba více než 19 let.