Práce

Agnieszka Kowalczyk : Dom Kultury Kopalni Wujek w Katowicach – kiedyś i dziś

Autor: Agnieszka Kowalczyk
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Fotografie zachycují kulturní dům Dolu Wujek v Katovicích. Důl Wujek je pro svou historii spojenou s krvavou pacifikací stávky, při níž zahynulo 9 horníků, pro Polsko symbolickým místem. Je symbolem minulé éry, stejně jako Gdaňská Loděnice, Lech Wałęsa, kulatý stůl nebo malý Fiat. Vzhledem k historickým událostem byl kulturní dům, který stojí vedle dolu, zvláštním místem. Hostil téměř všechny polské postkomunistické prezidenty, církevní představitele a zahraniční delegace. Byl také důležitým místem pro místní komunitu, kterou sdružoval při koncertech, akcích, soutěžích, aktivitách pro děti a mládež a různých kulturních a zábavních akcích. Již několik let však budova chátrala bez využití. Stávala se symbolem úpadku dolu, hornictví a sociálního dopadu pracovišť, resp. společenského života podporovaného zaměstnavateli obecně. Poslední zhruba rok jsem v kulturním domě fotografoval se skupinou spřátelených fotografů. Podařilo se nám dostat se do budovy i přes všeobecný zákaz a jako jediní jsme zachytili poslední měsíce života budovy. V současné době tam stále fotím a dokumentuju postupnou demolici budovy, která bude za několik dní dokončena a zůstane po ní prázdné náměstí se sklepy posetými rozpadlou sutí. Zároveň se mi podařilo získat archivní fotografie ze Slezského Centra Svobody a Solidarity - instituce, která provozuje muzeum v dole Wujek. Prošel jsem stovky, neli tisíce fotografií a vyhrabal ty, které byly pořízeny v Kulturním centru. Při fotografování jsem se snažil najít stejná místa, stejné předměty, obnovit stejné záběry, jaké pořídil fotograf během "života" místa. Někdy se mi to podařilo. Často to však bylo nemožné, protože v budově už léta nebyla elektřina a byla tam prostě tma. Některé záběry - například scény - se mi podařilo reprodukovat až poté, co se některé zdi zřítily a do budovy se dostalo více světla. Některé z fotografií, které jsem pořídil, byly zveřejněny v katovickém deníku Gazeta Wyborcza, protože když bylo rozhodnuto o demolici budovy, místní média se o toto téma začala zajímat. Jednalo se však o jiné fotografie než ty, které byly prezentovány v klauzuli. I když tam byly zveřejněny jednotlivé fotografie z archivu. Jedná se o dokumentární práci. Možná tak trochu reportážní dílo. Svou prací jsem chtěl na jedné straně ukázat úpadek určité - pro Slezsko důležité - éry vlády uhlí a všeho, co s ní souviselo. Na druhé straně jsem chtěl zaznamenat a zdokumentovat to, co z toho všeho zbylo, než to úplně zmizelo. Hledal jsem odkazy na historii, symboly, artefakty spojující se se vzpomínkami na zašlou slávu. Fotografie byly pořízeny v období od prosince 2021 do dubna 2023.