Práce

Michał Kaczorek : Světlo

Autor: Michał Kaczorek
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Projekt byl zahájen v roce 2020 a stále pokračuje. Věnuje se křesťanské víře a historii lidí z různých křesťanských církví jako jsou baptisté, evangelíci, letniční církev. Zkoumání těchto příběhů je součástí práce na tomto projektu a osobní cesty.