Práce

Ivo Žídek : Šedé devadesátky

Autor: Ivo Žídek
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Karel Poneš
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

V České republice došlo v průběhu 90. let 20. století k rapidnímu rozvoji podnikání a značnému nárůstu počtu živnostníků. Po pádu komunismu byla totiž velká část ekonomické infrastruktury v privatizaci a po následném přechodu na tržní hospodářství převedena na soukromé vlastníky. Což umožnilo mnoha lidem začít podnikat na vlastní pěst. Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v roce 1990 v ČR zaregistrováno 26 743 živností. V roce 1995 to bylo již 223 000 a v roce 2000 dokonce 400 000 živností. Většina z těchto živností měla ale charakter malých “rodinných” firem. Nadšení, které na začátku tohoto podikatelského boomu panovalo, bylo rychle vystřídáno skepsí a v průběhu jednoho desetiletí se jeho charakter vyznamně změnil. Na trhu se objevil zahraniční kapitál velkých společností a firem, jimž malý “čeští” živnostníci neuměli konkurovat. V tomto období a následné dekádě došlo ke značnému nárůstu počtu exekucí. Desítky tisích drobných podnikatelů přišlo o své firmy, které ve valné většině byly zadlužené v důsledku špatného odhadu situace, naivních představ nebo podcenění ekonomických a sociálních změn, které se v 90. letech odehrávaly. V tomto období ale také došlo k rozvoji “fenoménu” realitních služeb. Do té doby relativně mrtvý trh během jedné dekády doslova expolodoval a v obchodě s nemovitostmi vznikly stovky realitních společností, které nabízeli mimo nemovitostí určených k podníkání, také nemovitosti pro drobné podnikatele. Obrazová prezentace nemovitostí se vyznačovala značnou nekvalitou nabídkových listů, které se zpravidla vystavovali v zasklených vytrínách v různých částech města. Soubor Šedé devadesátky prezentuje dva aspekty tehdejší doby. Ten hlavní je odrazem doby o neuskutečněných snech podnikatelů zhmotněný ve skáze exekučního kolotoče. A následné devastace (opuštění) podnikatelských objektů, se kterými nebylo možné dále nakládat (v mnoha případech není možné do dnes). Druhá rovina se odehrává v profesionální fotografické podobě. Snímky znehodnocených nemovitostí jsou pořízeny tak, jak je pořizovali realitní makléři na své nabídkové listy. Často v nedostatečné obrazové kvalitě. Snímky byla foceny pod špatným úhlem, nedocházelo ke srovnání horizontu fotografie, často se vyskytovaly chyby v grafické úpravě. Jednotlivé nemovitosti byly nafoceny v rozmezí let 2017 - 2023 v rámci celé ČR, tak aby bylo zřetelné, že nešlo o pouze lokální skázu. Soubor obsahuje celkově 40 fotografií a pro klauzurní práci bylo vybráno 8 fotografíí z různě velkých městech a obcí. Je zde zachycena situace v Praze, Plzni, Brně, Opavě, Ostravě ale i v menších městech jak například. Příbram, Stará Boleslav. V roce 2023 bylo v rámci exekučního byznysu vydáno přes 4 miliony exekucí. Z toho téměř čtvrtina je pozůstatkem soudních rozhodnutí a nevyřešených případů z devadesátých let.