Práce

Tomasz Kubaczyk : Městská zeleň

Autor: Tomasz Kubaczyk
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Projekt Městská zeleň je záznamem strategií setkávání s přírodou (nebo přímo se zelení) v městském prostoru. Žijeme v betonu, uprostřed hluku aut, neustále v pohybu, a přesto každý z nás krotí prostor po svém pomocí přírody nebo odkazů na ni. Tento projekt je záznamem takových setkání. Na jedné straně zde najdeme fotografie organizovaných i individuálních akcí, které přizpůsobují vegetaci (nebo její syntetickou náhražku) našemu společnému prostoru. Na druhé straně příroda sama vstupuje do našich životů, vyplňuje každý, byť i dočasně člověkem opuštěný prostor a splývá s tím, co po sobě zanechal. Z této kombinace vzniká jakýsi atlas městské zeleně a vzájemné interakce mezi člověkem a přírodou.