Práce

Ing. David Budský : Ladův kraj

Autor: David Budský
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

"Ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý můj život mým rájem, mou inspirací.“ Josef Lada, Kronika mého života Vracím se do stejného kraje, jako kdysi malíř Josef Lada. Do kraje, ve kterém jsem vyrůstal i já. V tomto fotografickém souboru vedle sebe stavím několik pohledů do současné tváře někdejší venkovské krajiny, rozkládající se za jihovýchodním okrajem Prahy. Všeobecně známé idylické motivy malířových děl nenávratně zmizely. Ladův kraj se změnil od základu, zásadně poznamenaný rozpínajícím se hlavním městem v sousedství i dopravními koridory, které jej protínají. Příběh zásadní proměny krajiny, odehrávající se již dlouhá léta v mnoha variacích v okolí našich velkých měst (a cest), zde snad jen o něco markantnější.