Práce

Alena Čechová : Cesta do školy (Svoboda na hranici)

Autor: Alena Čechová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Mnohovrstevnatý soubor, který zachycuje nejdůležitější momenty cesty autorky z domova do školy, z Jizerských hor do Beskyd. Autorka se tak vyrovnává s anonymitou prostředí v případě používání běžných dopravních prostředků, které člověka takřka teleportují z jednoho kulturního světa do jiného. Snaží se o propojování, proto se přemisťuje povětšinou chůzí či autostopem. Cestou si klade různé otázky, například ohledává česko-polské vztahy, sudetskou historii, vlastní emoce. Pokouší se o zjednodušení svého uvažování a přístup se zaměřením na prožívání Tady a teď. K tomu jí dopomáhá i zvolený způsob fotografování pomocí polaroidových snímků.