Práce

Aleksandra Pawłowska : Důchodci

Autor: Aleksandra Pawłowska
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Odchod do důchodu je okamžik, kdy člověk dostane čas. Už ho nepronásledují profesní záležitosti. Nyní se může soustředit na své potřeby a zájmy. Často se však v tomto okamžiku potýká také s nemocemi, únavou těla po tolika letech práce, vzpomínkami a stářím. Proto je tento čas často ztotožňován s pomíjivostí, koncem nebo posledním časem.