Práce

Magdalena Wutkowska : The book of Seil

Autor: Magdalena Wutkowska
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Mohlo by se jednat o album nějakého badatele, ktery vzniknul před sto lety, a které ukazuje drsnou arktickou krajinu. Arktida tehdy byla jiným místem než dnes, po desetiletech zažívá kruté následky klimatických změn, které ji doslova rozpouštějí. Na fotografiích jsou zachycene prolínající se motivy a struktury, které lze nalézt na snímcích arktické krajiny z devatenáctého a počátku dvacátého století. Generativní adverzní sítě byly vycvičeny na kurátorském souboru dat circa 400 fotografií, pořízených neznámými fotografy, uložených v online databázi Svalbardského muzea. Desítky tisíc iterací procesu učení sítí vytvořily tisíce snímků, které byly kurátorsky zpracovány a reprodukovány klasickým analogovým postupem včetně tisku v temné komoře. Projekt je pokusem o znovuvytvoření vzpomínek na místo, které se hluboce změnilo a již neexistuje. Klade si také otázku, zda vzpomínky, které se sebou neseme, jsou skutečné, nebo si je sami vymýšlíme? Zpochybňuje autorství fotografií a pohrává si s definicí toho, co v dnešním světě považujeme za fotografii. Ráda bych poděkovala Svalbardskému muzeu za to, že mi umožnilo pracovat s jejich zdroji.