Práce

Aleksandra Kossowska : Válka na Ukrajině

Autor: Aleksandra Kossowska
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Ve čtvrtek 24. února 2022 ve 3:45 hodin Vladimir Putin přednesl televizní projev, ve kterém informoval o zahájení "speciální vojenské akce" na obranu samozvaných republik na východě Ukrajiny. Ruské vojsko překročilo hranice Ukrajiny a začalo postupovat hlouběji na její území. V důsledku těchto akcí bylo tisíce Ukrajinců nuceno opustit své domovy. Mnoho z nich jsou starší lidé nebo lidé s postižením, kteří museli hledat útočiště v domovech pro seniory a uprchlických centrech na západě země.