Práce

Martin Novotný : Zrcadlo mé duše

Autor: Martin Novotný
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Zrcadlo mé duše je soubor autoportrétů inspirovaný sedmi lidskými hříchy (lenost, hněv, závist, pýcha, smilstvo, obžerství a lakomství). Prostřednictvím vlastního těla jsem ztvárnil lidské hříchy tak, jak je vnímám já. Pokusil jsem se o ztvárnění hříchů prostřednictvím záběrů částí vlastního těla, které jsem poskládal do koláží, aby posléze působily jako celek. Využil jsem hlavně expresivního vyjádření vlastních emocí a vnitřního rozpoložení tak, jak mi má duše (mé vnitřní já) dovolilo. Fotografie jsou záměrně decentní, avšak emočně výrazné.