Práce

Ľubomír Hajdučík : Roma spirit

Autor: Ľubomír Hajdučík
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Dedina Lomnička , je zvláštna tým , že v nej žijú iba rómovia. Mimo rómskej komunity , tú žijú dvaja rímskokatolícky kňazi a rehoľné sestry. Počet tejto dediny je okolo 3300 obyvateľov.Lomničku , dlhé stáročia vytvárali nemecký obyvatelia , ktorý však po 2.svetovej vojne boli násilne odsunutí do Nemecka. Od tej chvíle pretvárajú dedinu rómovia. Človek , ktorý poznal dedinu pred 70 rokmi , by ju už dnes nezpoznal. Z nemeckého osídlenia sú už len minimálne rozpadajúce artefakty. Pre náhodného návštevníka , Lomnička vbudí údiv až hrôzu . Môžu sa pýtať , či takto može žiť človek v dnešnej dobe. Rómovia pretvárajú Lomničku na svoj obraz , ktorý často nie je pochopiteľný pre väčšinonú spoločnosť. Akoby si žili rómovia svoj vlastný svet. Zažijete špinu , psov voľne behajúcich , rozbité domy , ale aj novostavby a hlavne všade prítomné deti , ktoré lietajú po cestách. Fotografie , ktoré sú dané v tomto súbore , chcú predstaviť ducha rómskej komunity v Lomničke. Ich duch sa vyjadruje aj cez náboženstvo. Ich spev náboženských piesni , prehluší všetko , ticho kostola je tu ťažko počuť, ale sú chvíle ticha a uzobrania , hlavne po spovedi. Ich náboženské vyjadrenie , je skôr také magické , urobím skutok , odprosím a nech ma zato Boh požehná - to je aj ich krížová cesta , ktorú prevádzajú na Veľkú noc. Ich svet sa vo veľkom odohráva na ulici , kde sa hrá , spieva a športuje - život na ulici. Nazval by som ich ,, deti ulice “. Do ich domovov sa ťažko dostanete. Mne sa podarilo vstúpiť do ich domov , cez kňazov , ktorí snimi žijú. Ich domi , sú pestrofarebné , najdete v nich bohatstvo , ale aj úplnu biedu. Keď už ste u nich doma vedia vás vďačne privýtať. Rómsky duch je iný , ako väčšinovej spoločnosti , je tu , len ho treba pochopiť a to je ťažké. Možno aj tieto fotografie Roma spirit , pomôžu pochopiť ducha rómskej komunity , ktorú zažívam v dedine Lomnička.