Práce

Jakub Hayne : Praha panorama

Autor: Jakub Hayne
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Fotografický soubor Praha panorama vznikl za účelem aktualizovat knihu Praha panoramatická od Josefa Sudka vydané v r. 1959. Cílem bylo navštívit místa, která fotografoval Sudek a zdokumentovat, jak se během let změnila. Zároveň se v souboru objevují místa nová, která v šedesátých letech ještě neexistovala, ale dnes už jsou nedílnou součástí Prahy. Soubor jedenácti fotografií je výňatek z knižní publikace Praha panorama, kterou jsme letos v rámci předmětu dokumentární fotografie odevzdávali.