Práce

Anastasia Goliková : Krátká analýza ruského videoartu 1980-2003

Autor: Anastasia Goliková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 274/06
Rok: