Práce

Petr Drápela : Marie

Autor: Petr Drápela
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Petr Drápela Klauzura: I. ročník ITF, 2022/2023 Vedoucí práce: prof. Mgr. Jindřich Štreit MARIE Obávané stáří je nevyhnutelnou etapou koloběhu života. V řadě kultur bylo a je symbolem vzdělanosti, neocenitelných zkušeností a moudrosti. Nicméně v evropské kultuře často získává pejorativní zabarvení, a to zejména vinou předsudků. Přitom za podobou současného světa stojí životy jedinců a jejich úsilí. Proto vnímám ageismus, tedy věkovou diskriminaci, jako téma, kterému ve veřejném diskurzu není přikládán dostatečný prostor a respektovaný přístup. Téma subjektivního dokumentu jsem si vybral ze dvou důvodů. V první řadě chci poukázat na fakt, že naše generace má tendence „opouštět“ své kořeny a odsouvat generaci prarodičů na druhou kolej. V moderní uspěchané době často zapomínáme na to nejzákladnější – rodinu. Snadno pak uplyne půl roku bez návštěvy těch, kteří přitom o naši přítomnost stojí nejvíce. K tématu mě ale rovněž přivádí fascinace životem na venkově, kam bych si přál se v budoucnu začlenit. Fotografie zachycují moji babičku, která žije v malé vesnici na pomezí Železných hor. Bydlí v rozlehlém stavení se symbolickým číslem popisným jedna, v domě, který byl pro generace místních vždy významným místem. Fungoval zde obchod se smíšeným zbožím i hostinec s tanečním sálem, byl to důležitý středobod pro setkávání místních. Stávající pohled na prázdný a umlklý parket jako by kopíroval atmosféru, která visí za zdmi zvenčí a spolu se zaprášeným výčepem hostince zbyly jen sentimentální vzpomínky a pochlebování starých časů. A právě tady, v tanečním sále skrývající nejrůznější poklady, jsem trávil letní prázdniny vrchovatě naplněně dějstvími. Přestože onen prostor sehrál v mém životě neopomenutelnou roli, nemůžu se zbavit dojmu, že se mi poněkud vzdaluje. Zpracování: Zvětšováno na FomaSpeed Variant 312