Práce

Zuzana Fajmonová : Dystopia

Autor: Zuzana Fajmonová
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Dystopia Jaká je vize naší budoucnosti? Co dnes znamená futurismus? Žijeme v době, o které se kdysi natočily sci-fi filmy s roboty, kteří ovládli náš svět. Dnešní společnost je závislá na technologiích a sociálních sítích více než kdy dříve. Tato závislost má výrazné dopady na mezilidské vztahy a vzájemnou komunikaci. Jsme příliš zaměstnáni sledováním svého telefonu než skutečného světa. Rodinná nebo přátelská setkání jsou nahrazena tichem, které jsme dřív neznali. Dobrovolně se izolujeme a vytváříme si svůj vlastní svět. Umělá inteligence může být velkým přínosem pro společnost, ale je důležité, aby proběhl současně i dialog o tom, jakou roli by měla hrát v naší kultuře a jakým způsobem omezit její zneužití. Mohla by se totiž stát silným nástrojem ve špatných rukou a způsobit dramatický vývoj v našem světě. Vývoj technologií je na druhé straně přirozený a nezastavitelný, možná nezbývá než přijmout nový svět takový jaký je. Soubor Dystopia má za cíl varovat širokou veřejnost. Sociální sítě mohou způsobovat silnou závislot, která má podobné následky, jako každá jiná. Současně avizuje na používání zdravého rozumu a sebereflexi každého z nás. Na závěr bych chtěla poděkovat Chatu GPT4 a Bing za vzájemnou konzultaci tohoto textu. Velké díky patří také nástroji Midjourney a Dall-e za plnohodnotnou inspiraci ke tvorbě mých fotografií. Všechny fotografie ze souboru byly vytvořeny reálnou fotografickou cestou bez zásahů umělé inteligence. K jejich realizaci bylo použito pouze světlo, barvy na tělo, reálné předměty či rekvizity vyrobené člověkem, fotoaparát a model z masa a kostí.