Práce

Joanna Smołka : Vůně jablek

Autor: Joanna Smołka
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

V důsledku těžby černého uhlí podél ulice Prosta v Rybniku po celá desetiletí dochází k důlním škodám. Jedno ze znamení procesem je snížení pozemku v tomto místě. Vzhledem k nutnosti neustálých oprav, ve jménu tzv. meliorací, dvou stranách, pozemek byl uzavřen komunikací vytvořenou na několikametrového náspu a od tře straně vzniká halda s těžebním odpadema hutnické. Právě tam, nyní obklopený ze tří stranjako v kráteru, tam je spiknutí několikspravované mou rodinou po generace. Můj pradědeček byl vášní zahradník. Babička říkala, že jezdil až do Krakova pro sazenice jablek a každý první ovoce v sezóně bylo rozděleno na tolik kusů, kolik byli členové domácnosti. Zahrada je živel identitu mé rodiny. Symbol svobodu, nezávislost a kreativitu. V důsledku rekonstrukce nám zbyl prostor ničený. Hladina spodní vody klesla, stromy v sadu chřadnou, rodí menší ovoce. Je pro mě těžké se na to dívat, ale je to pro mě příliš důležité na to, abych se podívala jinam.