Práce

Martin Janošek : RNDr. Miloslav Rakovič

Autor: Martin Janošek
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Portrétní série starého pána, amatérského filmaře a fotografa. RNDr. Miloslav Rakovič, t.č. bytem Seniorů 1, 690 03 Břeclav ( bytový dům pro seniory a osoby zdravotně postižené) Narodil jsem se 26.června 1947 v Brně- Řečkovicích a prožil tam svá školní léta (ZDŠ a SVVŠ – Střední všeobecně vzdělávací škola) až do dospělosti, kdy jsem po promoci na Přírodovědecké fakultě UJEP (nyní Masarykova univerzita), kde jsem vystudoval obor mikrobiologie (v roce 1970), odešel za prací na své první působiště do Léčebny TBC v Pasece u Šternberka (okres Olomouc). Po reprofilizaci pracoviště a uzavření laboratoře jsem pracoval ve své profesi na OHS (Okresní hygienická stanice v Havířově) a krátce na brněnských mikrobiologických pracovištích, až jsem v roce 1975 definitivně „zakotvil“ v Břeclavi a pokračoval v práci mikrobiologa. V roce 1980 jsem byl jmenován vedoucím mikrobiologického oddělení na OHS na ulici Sovadinově v Břeclavi a po otevření nové břeclavské nemocnice (rok 1992) jsem v této funkci pokračoval na tamním mikrobiologickém oddělení až do roku 1996. Tehdy jsem změnil svoji profesi – přešel jsem na Okresní úřad v Břeclavi na referát zdravotnictví a po roce na referát sociálních věcí, kde jsem setrval i po restrukturalizaci státní správy (změna na Městský úřad) a to až do odchodu do důchodu v roce 2009. Rád bych ještě doplnil, že v létech 1990 – 2002 jsem byl členem Městského zastupitelstva Břeclavi, po celou dobu předsedou sociálně – zdravotní komise a v létech 1993 – 1994 radním města. Mým koníčkem je od dětství fotografování a amatérský film. Jde o koníček, zděděný po tatínkovi, který za „první republiky“ vlastnil v Brně na Josefské ulici 12 soukromou drogerii s rozsáhlým sortimentem fotografické a filmové techniky. Po znárodnění prodejny si tatínek vzal přístroje domů a já v jeho šlépějích pokračuji dodnes. Trošku retrospektivy ...mým prvním fotopřístrojem byla Altissa na svitkový film, dokumentaci diplomové práce (v létech 1968 – 1970) jsem zhotovil na diapozitivní materiály Orwochrom a Fomachrom (ty jsem si sám zpracovával) přístrojem Exakta VX 1000 a potom koníček „ odpočíval“ až do roku 2009, kdy jsem se k němu vrátil. Začal jsem budovat sbírku filmových kamer, například i méně známého japonského formátu Single 8 a pokud byly dosažitelné filmové materiály, jsem i filmoval. V současné době, kdy je cena materiálů i zpracování odpovídající náročnosti procesu, jsem filmování ukončil a věnuji se pouze fotografování na cca 18 roků prošlé materiály formátu APS fotopřístrojem Nikon – Pronea a po jeho zpracování procesem C 41 jeho digitalizaci a tisku na inkoustové tiskárně. Jedná se však už spíše o zábavné experimenty s nejistými výsledky, podobně jako moje „koketování“ s přístroji nové řady Polaroid (Polaroid now a Polaroid GO). Daleko více se nyní věnuji mým přátelům – fotografům, kteří tvoří seriály ze seniorem (tedy se mnou) různými typy fotopřístrojů od digitálních až po velkoformátové včetně systému Pinholy. BcA. Janošek tvoří cyklus volně nazvaný „RNDr. Miloslav Rakovič“ již od roku 2015, jehož prezentace je součástí jeho klauzurní práce. Myslím si, že za zmínku ještě stojí práce jeho předchůdce Radka Důbravného (ten je známý i jako břeclavský malíř), který již v roce 2014 (kdy jsem se s Martinem Janoškem ještě neznal), nafotil na prošlém materiálu Fujichrome přístrojem Pentacon six dva cykly“ Podzim života“.