Práce

MgA. Marek Malůšek : Fotografické výstavy na Letních filmových školách v Uherském Hradišti

Autor: Marek Malůšek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2008

Důvodů, pro které jsem se rozhodl ve své teoretické bakalářské diplomové práci věnovat výstavám na Letních filmových školách v Uherském Hradišti, je celá řada. V posledních letech jsem se v různé míře podílel na organizaci Letní filmové školy. Prováděl jsem realizaci výstav, zajišťoval fotografickou dokumentaci průběhu Letních filmových škol a v posledních dvou letech jsem dělal koordinátora výstav Letní filmové školy. V této pozici jsem úzce spolupracoval s Jindřichem Štreitem - garantem fotografických výstav, paní Miladou Frolcovou z Galerie Slováckého muzea, samozřejmě také s Jiřím Králíkem a dalšími pracovníky Asociace českých filmových klubů. Tato zkušenost mi umožnila nahlédnout do zákulisí a dovolila načerpat atmosféru a zažít tempo a hektičnost příprav jedné z větví doprovodného programu tak významného českého festivalu, jakým dnes bezpochyby Letní filmová škola v Uherském Hradišti je. Při této práci jsem se setkal s řadou významných českých i zahraničních fotografů. Byl jsem svědkem výstav se zcela ojedinělou koncepcí, či společných výstav s netradičním výběrem autorských pohledů. Podílel jsem se na přípravách výstav významných režisérů, animátorů, hudebníků a vědců, kteří se běžně svou fotografickou či výtvarnou tvorbou neprezentují. Mnohé z těchto výstav mají své místo právě na Letní filmové škole a v jiném prostředí by snad ani vzniknout nemohly. Programové cykly jednotlivých ročníků Letních filmových škol se staly inspirací a podnětem k uskutečnění mnoha významných autorských výstav, společných výstav a projektů, Úvod | 7 prezentací prací studentů výtvarných a fotografických škol i fotografických soutěží. Prostředí Letní filmové školy je místem neobvyklých setkání... Letní filmová škola je paralelou živoucího multikulturního organizmu, kde je každá událost podmíněna událostí jinou a na další navazuje. Jedinečnost a význam Letní filmové školy dokládají i následující údaje. V roce 2007 navštívil Letní filmovou školu rekordní počet 5122 akreditovaných účastníků, kteří si mohli vybrat z 230 celovečerních a 295 krátkometrážních filmů. Pro účastníky byla připravena pestrá nabídka divadel, koncertů, workshopů, čtení poezie a literatury a také čtrnáct výstav. Příprava tak rozsáhlého programu a jeho realizace v relativně krátkém časovém rozmezí vyžaduje od všech zúčastněných organizátorů nemalé množství zápalu pro věc, ochoty a obětavosti a mnohdy také schopnosti improvizovat. I vzhledem k nelehké přelomové době, ve které se festival v současné době nachází, cítím nutnost zhodnocení dosavadních výsledků, konstatování úspěchů a posouzení smysluplnosti rozšíření a doplnění programu primárně filmového festivalu formou výstav. Považuji také za vhodné naznačit vztahy a souvislosti mezi médiem fotografie a filmu, a právě na základě těchto vztahů chci vyslovit otázku proč a zda vůbec účastníkům Letní filmové školy nabízet také fotografické a výtvarné výstavy. Pro lepší pochopení celé historie pořádání fotografických výstav na Letních filmových školách, jejich kontinuity a provázanosti s dalším programem, považuji také za nezbytné popsat některá fakta související s organizací, vývojem a celkovou atmosférou LFŠ. Prioritním cílem této diplomové práce není rozbor a posuzování kvality fotografického díla jednotlivých autorů ani přepisování jejich životopisů. Jde především o zmapování výstav uspořádaných v průběhu jednotlivých ročníků Letních filmových škol a provedení rekonstrukce mnohých již téměř opomenutých skutečností.

Marek Malůšek: Fotografické výstavy na Letních filmových školách v Uherském Hradišti (PDF soubor)