Práce

Tomasz Böhm : SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE V HORNÍM SLEZSKU PO ROCE 1989

Autor: Tomasz Böhm
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Roman Vondrouš
Inventární číslo:
Rok: 2023

Práce popisuje stav sportovní fotografie v Horním Slezsku po roce 1989. Zeširoka popisuje proces transformace, ke kterému došlo v posledních desetiletích. Rozhovory s tehdejšími i současnými fotografy přibližují problémy a pracovní realitu, se kterou se museli tehdejší i současní autoři potýkat.

Tomasz Böhm: SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE V HORNÍM SLEZSKU PO ROCE 1989 (PDF soubor)