Práce

Dorota Holubová : SLOVAK PRESS PHOTO

Autor: Dorota Holubová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Roman Vondrouš
Inventární číslo:
Rok: 2023

Vo svojej diplomovej práci sa zameriavam na fotografickú súťaž Slovak Press Photo, ktorá je ako jediná fotografická súťaž na Slovensku venovaná reportážnej a dokumentárnej fotografii. Okrem krátkeho historického exkurzu do reportážnej fotografie a základnej charakteristiky súťaže analyzujem všetky súťažné kategórie Slovak Press Photo, víťazné a nominované snímky za posledných jedenásť ročníkov súťaže od roku 2012 do 2022. Súčasťou práce sú aj rozhovory s riaditeľkou súťaže, víťazmi súťaže a teoretikmi a kritikmi fotografie.

Dorota Holubová: SLOVAK PRESS PHOTO (PDF soubor)