Práce

Marta Režová : bezdomovectví ve fotografii v České republice

Autor: Marta Režová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2023

Předmětem mojí diplomové práce je zpracování tématu bezdomovectví ve fotografii v České republice. Mým cílem je představit nejvýraznější autory v České republice, kteří se tomuto tématu prostřednictvím fotografie věnují, zmiňuji však i ty méně známé. Chci ukázat různé fotografické přístupy, kterými je téma zpracováno, ale zajímá mě i hlubší sociologický kontext tohoto tématu. Stručně se také věnuji historii dokumentární fotografie a prvním fotografickým souborům se sociální tematikou. Vyzdvihuji práci dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita, který je s bezdomovectvím v posledních letech své práce úzce spojen a jehož výjimečný počin na toto téma je v České republice ojedinělý. Pro komplexní uchopení tématu uvádím pro srovnání práci nejvýznamnějších zahraničních autorů, kteří se tématu věnují, či věnovali, například fotografka Mary Ellen Mark.

Marta Režová: bezdomovectví ve fotografii v České republice (PDF soubor)