Práce

Michal Matoušek : Časopis Revue Fotografie, 1957―1995 Magazine Revue Fotografie, 1957―1995

Autor: Michal Matoušek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2023

Abstrakt Fotografický čtvrtletník Revue Fotografie vycházel v letech 1957 až 1995 v Praze. V rámci třech specializovaných fotografických magazínů vycházejících v tehdejším socialistickém Československu měl nejreprezentativnější provedení a poskytoval nejvíce prostoru pro zveřejňování autorských portfolií, přinášel však také rozsáhlé teoretické texty a recenze knih a výstav. Časopis založil Václav Jírů jako sborník pro profesionální pracovníky ve fotografii, brzy se však Revue Fotografie přetavila v populární magazín pro široké vrstvy fotografů včetně amatérů. Ve své době ovlivnila celé generace fotografů, a to nejen u nás, ale zejména v bývalém Sovětském svazu, kam byla od roku 1959 také distribuována. Vrcholné období časopisu představují léta 1973 až 1978, kdy jej vedla Daniela Mrázková. Ta mu dala novou koncepci, kvalitní obsah a zcela jej otevřela západní kultuře. Tím vytvořila důležitou spojnici východ ― západ v tehdejším bipolárně rozděleném světě. Mezi největší zásluhy časopisu patří jeho přínos k překonání důsledků období socialistického realismu v naší kultuře a k znovuobjevení a docenění sovětské meziválečné a válečné reportážní fotografie.

Michal Matoušek: Časopis Revue Fotografie, 1957―1995 Magazine Revue Fotografie, 1957―1995 (PDF soubor)