Práce

Marek Zakrzewski : TYPOLOGIE JAKO UMĚLECKÁ STRATEGIE V POLSKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 2012

Autor: Marek Zakrzewski
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo:
Rok: 2023

Ve své diplomové práci analyzuji vybrané příklady použití typologie v polské fotografii po roce 2012. Předmětem mého zájmu jsou především díla a projekty, v nichž je klasická forma typologie přizpůsobena potřebám subjektivního autorského příběhu: o Polsku, světě a civilizačních problémech v druhé dekádě 21. století, ale také v autobiografických vyprávěních. Výchozím bodem je pro mě fotografický dokument, který je přirozeně spojen s fotografickou typologií. I když je toto vnímání stále přítomné a hluboce zakořeněné, mezi současnými fotografickými realizacemi nacházím stále více příkladů nových způsobů typologizace. Autoři v nich svobodně využívají formu a autoritu fotografické typologie a oddalují se od pracovní metodologie založené na řazení, systemizaci a označování charakteristik. Typologie jako taková by tedy měla být stále více vnímána jako umělecká strategie: nástroj k vyvolání specifické reakce diváka, forma k posílení sdělení, struktura k vytvoření efektu měřítka nebo jako gesto ke zdůraznění autorova nasazení. Neutuchající obliba typologie a její široké zastoupení v polské fotografii posledního desetiletí je pro mě fenoménem, kterému jsem sám podlehl a na který se v této práci dívám.

Marek Zakrzewski: TYPOLOGIE JAKO UMĚLECKÁ STRATEGIE V POLSKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 2012 (PDF soubor)