Práce

Kateřina Simerová : VÁLKA NA UKRAJINĚ OČIMA ČESKÝCH FOTOGRAFŮ

Autor: Kateřina Simerová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Roman Vondrouš
Inventární číslo:
Rok: 2023

Cílem této diplomové práce je vybrat nejvýznamnější české dokumentární fotografy, kteří mapují současnou válku na Ukrajině, zejména ty, kteří pobývají v místě konfliktu dlouhodobě nebo opakovaně. Práce má představit jejich osobnosti, zmapovat dosavadní činnost v průběhu války, porovnat přístupy a zaměření jednotlivých autorů, a také porovnat možnosti fotografů českých, zahraničních i ukrajinských. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální téma, neexistuje o něm téměř žádná literatura. Hlavním zdrojem informací mi proto budou články, zpravodajství a rozhovory uveřejněné na nejrůznějších internetových serverech, a to jak v podobě psané, tak mluvené. Pokusím se také vybrané autory oslovit s žádostí o zodpovězení několika otázek týkajících se etiky a možnosti ovlivnění veřejného mínění.

Kateřina Simerová: VÁLKA NA UKRAJINĚ OČIMA ČESKÝCH FOTOGRAFŮ (PDF soubor)