Práce

Daniela Búryová : LIBOR FOJTÍK

Autor: Daniela Búryová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2023

Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelený obraz o dosavadním životě a tvorbě reportážního a dokumentárního fotografa Libora Fojtíka, o němž dosud nebyla vydána žádná publikace. Práce popisuje jeho cestu k fotografii, jeho profesionální i volnou tvorbu a zároveň představuje část z jeho rozsáhlého fotografického archivu.

Daniela Búryová: LIBOR FOJTÍK (PDF soubor)