Práce

Iwona Germanek : Marta Zgierska

Autor: Iwona Germanek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2023

Práce popisuje tvůrčí dílo Marty Zgierské, jedné z nejslavnějších vizuálních umělkyň mladé generace, o níž dosud nebyla vydána žádná publikace, která by její činnost jakkoli mapovala. Většina textů obsažených v práci vznikla během setkání a společných rozhovorů s autorkou, protože v publikovaných materiálech bylo na toto téma možné najít jen velmi málo informací. Bakalářská práce obsahuje rozsáhlý soubor fotografií, včetně doposud ještě nepublikovaných snímků. Cílem této práce je vytvoření monografie, která by komplexním způsobem popisovala již známou, ale i neznámou autorčinu tvorbu.

Iwona Germanek: Marta Zgierska (PDF soubor)