Práce

Aleksandra Graczyk : Fotografická manipulace v polské umělecké fotografii po roce 2000

Autor: Aleksandra Graczyk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2023

Cílem práce je zasadit fenomén fotografické manipulace do obecného kontextu dokumentární fotografie a následně představit hlavní osobnosti a tendence v manipulované polské umělecké fotografii po roce 2000. První část práce se zaměřuje na historické pozadí manipulace a její význam v kontextu dokumentární fotografie. Ve druhé části se věnuji současné polské umělecké fotografické scéně. Rozlišuji dvě základní tendence v používání manipulace: estetickou a epistemickou, a blíže se věnuji tvorbě čtyř autorů: Zbigniewa Libery, Anety Grzeszykowské, Weroniky Gęsické a Agnieszky Sejud.

Aleksandra Graczyk: Fotografická manipulace v polské umělecké fotografii po roce 2000 (PDF soubor)